KHÓA HỌC: THỰC HÀNH GHI SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

ĐT: 0983251525 – 0919489655

Email: hiepvcu@gmail.com

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

KHÓA HỌC: THỰC HÀNH GHI SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. MỤC TIÊU:

– Trang bị cho học viên kỹ năng về ghi sổ theo phương pháp thủ công và trên phần mềm kế toán

– Thông qua dữ liệu thực tế của một số doanh nghiệp học viên thao tác thực hành ghi sổ và lên báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công và phần mềm kế toán.

– Sau khóa học học viên có thể làm kế toán viên, kế toán tổng hợp một cách thành thạo

II. ĐỐI TƯỢNG

– Sinh viên đã và đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

– Học viên đã học lớp kế toán tổng hợp.

– Nhân viên kế toán đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp.

– Cán bộ quản lý kinh doanh có hiểu biết nhất định về kế toán muốn nắm bắt số liệu kế toán và BCTC.

– Và các đối tượng khác có nhu cầu

III. NỘI DUNG

Chuyên đề 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hành kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết trên tài khoản kế toán

Chuyên đề 3: Thực hành ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công

  1. Trình tự ghi sổ theo 4 hình thức kế toán
  2. Phương pháp lập Báo cáo tài chính
  3. Thực hành ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và lập báo cáo tài chính

Số liệu: Bài tập giả định hoặc từ chứng từ của 1 đơn vị thực tế

Chuyên đề 4: Thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán (Phần mềm misa)

  1. Giới thiệu phần mềm Misa
  2. Hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu và các phân hệ
  3. Thực hành kế toán trên phần mềm

Số liệu: cập nhật từ chứng từ của đơn vị thực tế

Bài thu hoạch cuối khóa

IV. PHƯƠNG PHÁP

Học viên thực hành ghi chép trực tiếp trên sổ kế toán theo các hình thức:

– Nhật ký chung và thực hành kế toán trên phần mềm Misa, với số liệu của 1 đơn vị thực tế.

– Học viên thực hành lập báo cáo tài chính trên cơ sở số liệu từ các sổ kế toán trong kỳ.

V. KẾT QUẢ:

Học viên Tham dự 1 bài kiểm tra; nộp bài thu hoạch cuối khóa (bài tập lớn) đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính của Trường Đại học Thương Mại

IV. GIẢNG VIÊN:

PGS.TS Nguyễn Phú Giang                         ThS. Lưu Thị Duyên

PGS.TS Lê Thị Thanh Hải                           TS. Nguyễn Hồng Lam

CN. Nguyễn Hương Thủy (Kế toán trưởng công ty Q-Soft Việt Nam)

ThS. Nguyễn Thiện Phú (Giám đốc tài chính tập đoàn FLC)

Và các giảng viên khác trong khoa Kế toán Kiểm toán

Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0919489655

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; 0983251525

  * Website: trungtamketoan.tmu.edu.vn

  * Email: hiepvcu@gmail.com

Để đăng ký khóa học, vui lòng download mẫu đơn phía dưới

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *