Thông báo mở các lớp bồi dưỡng kế toán khai giảng trong tháng 10

0
5482

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán thông báo mở các lớp bồi dưỡng kế toán trong tháng 10

Trung tâm khai giảng các khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng, kế toán thực hành, kế toán excel,.. có cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành của Bộ tài chính và Trường Đại học Thương Mại.

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán khai giảng các lớp:

  • Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp
  • Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
  • Kế toán thực hành tổng hợp
  • Thực hành kế toán Excel
  • Kế toán Thuế

Dự kiến khai giảng ngày 10/10/2017

Tại: Hội trường C32, C34 Trường Đại học Thương Mại.

Học phí các khóa học kế toán trưởng, kế toán thực hành 2,5tr. Học phí các khóa học thực hành kế toán Excel, kế toán thuế 1,2tr

Liên hệ ngay:

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán
– Văn phòng nhà A Trường Đại học Thương mại, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
– Văn phòng khoa Kế toán – Kiểm toán tầng 2 nhà T ĐH Thương Mại
* Tel văn phòng trung tâm: 0983251525- 0437687686 – 0919489655 –
* Website: ketoanthuongmai.com
* Email: trungtamketoankiemtoan@gmail.com