THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN NGÀY 20/02/2017

1 (20%) 1 vote

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRUNG TÂM BD&TV KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Mở lớp bi dưỡng cấp chứng chỉ

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp chứng chỉ “Thực hành kế toán”

Thời gian: Khai giảng 18h30 ngày 20/02/2017 Tại giảng đường C32. Trường Đại học Thương Mại

Học phí cả khóa: 2.500.000đ/1 học viên (Bao gồm tiền tài liệu)

Nội dung khóa học vui lòng xem tại đây

Kết thúc khóa học và thi đạt yêu cầu, học viên sẽ được trường Đại học Thương Mại cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định hiện hành

Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0919489655

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; 0437687686 – 0983251525

  * Website: ketoanthuongmai.com hoặc trungtamketoan.vcu.edu.vn

  * Email: trungtamketoankiemtoan@gmail.com

Để đăng ký khóa học, vui lòng download mẫu ĐƠN-ĐĂNG-KÝ-HỌC-2016

    Tài liệu đính kèm

Gửi thông tin đăng ký lớp học

Tên của bạn (bắt buộc):
Địa chỉ Email (bắt buộc):
Số điện thoại (bắt buộc):
Đăng ký lớp học:
Thông tin chi tiết: