Khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp ngắn hạn tại Hà Nội cấp chứng chỉ của Bộ tài chính

Chứng chỉ kế toán trưởng được các cơ sở đào tạo cấp cho học viên hoàn thành khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. Người đứng chức danh kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán cần có chứng chỉ kế toán […]


MẪU ĐƠN XIN HỌC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG – TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

Mẫu đơn xin học lớp kế toán trưởng – Học lớp kế toán trưởng tại Hà Nội Học viên đăng ký lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp, kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp có đủ các điều kiện: Học viên có trình độ chuyên môn, nghiệp […]


THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG NGÀY 24/03/2017

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán thông báo mở lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp và lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp tại trường Đại học Thương Mại như sau: Tên chứng chỉ: Bồi dưỡng Kế toán trưởng […]