Khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp ngắn hạn tại Hà Nội cấp chứng chỉ của Bộ tài chính

Chứng chỉ kế toán trưởng được các cơ sở đào tạo cấp cho học viên hoàn thành khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. Người đứng chức danh kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán cần có chứng chỉ kế toán […]