Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (chứng chỉ tin học theo thông tư 03) ngày 01/12/2018

0
101
  • Thời gian ôn và thi: Thứ 7 ngày 01/12/2018 (Thường xuyên tổ chức thi vào cuối tuần)
  • Địa điểm: Tầng 3 Nhà D Trường ĐH Thương mại

Một số điều cần biết về chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo  thông tư số 03/TT-BTTTT do trường ĐH Thương mại tổ chức ôn thi:

1. Trường đại học Thương mại là một trong các trường uy tín được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép tổ chức ôn thi.

2. Ôn, thi theo đúng quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông (theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT)

3. Chứng chỉ ƯDCNTT theo TT03 được công nhận trên toàn quốc và chỉ có giá trị vĩnh viễn