KHÓA HỌC: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

0
1064

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

ĐT: 0983251525 – 0919489655

Email: hiepvcu@gmail.com

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

KHÓA HỌC: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

– Hướng dẫn cho học viên kỹ năng thực hành về kế toán trong các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

– Hướng dẫn cho học viên phương pháp kế toán các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại như kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán thanh toán giữa các ngân hang, kế toán nghiệp vụ tín dụng….

– Sau khoá học, học viên có thể làm kế toán trong các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

II. ĐỐI TƯỢNG:

– Sinh viên đã và đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

– Nhân viên kế toán đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp.

– Cán bộ quản lý doanh nghiệp có nhu cầu nắm bắt và quản lý thuế tại doanh nghiệp.

– Và các đối tượng khác có nhu cầu

III. NỘI DUNG:

– Những vấn đề cơ bản của kế toán ngân hàng thương mại

– Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

– Kế toán nghiệp vụ tín dụng

– Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại

– Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

– Kế toán thu nhập, chi phí, kết quả trong ngân hàng thương mại

– Bài tập lớn và Kiểm tra

IV. PHƯƠNG PHÁP

– Học viên nghe giảng, đọc tài liệu và bài giảng, sách tham khảo.

– Giáo viên giảng dạy sẽ hướng dẫn cụ thể thực hành các nghiệp vụ kế toán ngân hàng theo nội dung giảng dạy.

V. KẾT QUẢ HỌC TẬP:

Học viên Tham dự 1 bài kiểm tra; đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Kỹ năng thực hành kế toán ngân hàng của Trường Đại học Thương Mại

VI. GIẢNG VIÊN

PGS.TS Nguyễn Phú Giang             TS. Lại Thị Thu Thủy

Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0919489655

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; 0437687686 – 0983251525

  * Website: trungtamketoan.tmu.edu.vn

  * Email: hiepvcu@gmail.com

Để đăng ký khóa học, vui lòng download mẫu đơn phía dưới