Khai giảng lớp bồi dưỡng kế toán trưởng cấp chứng chỉ Bộ Tài Chính

0
45940

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán khai giảng lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng ngày 8/8/2017

Tung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán khai giảng lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp, kế toán trưởng hành chính sự nghiệp ở tại trường Đại học Thương Mại, Quận Cầu Giấy Hà Nội. Thời hạn đào tạo ngắn hạn 3 tháng cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng của Bộ Tài Chính.

Một số hình ảnh buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kế toán trưởng

ThS. Vũ Tuấn Hiệp Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán phát biểu tại lễ khai giảng
TS. Nguyễn Thị Thanh Phương Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán phát biểu tại lễ khai giảng

 

Các học viên lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng

Liên hệ ngay với Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán để đăng ký khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng ngay

– Văn phòng nhà A Trường Đại học Thương mại, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
– Văn phòng khoa Kế toán – Kiểm toán tầng 2 nhà T ĐH Thương Mại
* Tel văn phòng trung tâm: 0983251525- 0437687686 – 0919489655 –
* Website: ketoanthuongmai.com
* Email: trungtamketoankiemtoan@gmail.com