Khai giảng khóa học kế toán trưởng tháng 10 nhận chứng chỉ ngay trong năm nay

Ngày 20/10 Đơn vị đào tạo trường Đại Học Thương mại cùng với các học viên đăng ký khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng đã tổ chức khai giảng khóa học kế toán trưởng tháng 10

Học viên khóa học kế toán trưởng

Học viên khóa học kế toán trưởng

Các học viên của trung tâm được giảng dạy trực tiếp bởi các PGS, TS, các nhà hoạch đinh, phân tích về tài chính với trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy giúp cho các học viên hiểu rõ hơn cách chính sách về Thuế, các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và khả năng tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi khai giảng

TS. Nguyễn Thị Thanh Phương – Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi khai giảng

Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng của Bộ Tài Chính học viên được cấp theo quy định hiện hành.

Bìa ngoài chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Bìa ngoài chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng HCSN

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng HCSN

Liên hệ ngay với trung tâm để biết thêm thông tin về khóa học.

Cũng trong tháng 10 trung tâm khai giảng khóa học kế toán thực hành tổng hợp giúp học viên củng cố thêm kiến thức thực hành thực tế về kế toán. Liên hệ để được tư vấn miễn phí

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán
Văn phòng nhà A Trường Đại học Thương mại, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng khoa Kế toán – Kiểm toán tầng 2 nhà T ĐH Thương Mại
Tel văn phòng trung tâm: 0983251525- 04237687686 – 0919489655
Website: ketoanthuongmai.com
Email: trungtamketoankiemtoan@gmail.com

    Tài liệu đính kèm