HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN

0
1333

Hướng dẫn thực tập và khóa luận cho K50 lần 2, khóa cũ và chương trình 2.

Sinh viên nộp BCTH ngày 29/9 tại VPK Kế toán – Kiểm toán. Nhận tên đề tài và GVHD ngày 9/10.Huong dan TN CQui K50 và chương trình 2