Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (chứng chỉ tin học theo thông tư 03)

Thời gian ôn và thi dự kiến: Thứ 7 – Chủ nhật ngày 15-16/09 (Thường xuyên tổ chức thi vào cuối tuần) Địa điểm: Tầng 3 Nhà D Trường ĐH Thương Mại Một số điều cần biết về chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo  thông […]