Thông tư 199/2011/TT-BTC

Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Hướng dẫn việc thực hiện tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng (Hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp) BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]


Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (chứng chỉ tin học theo thông tư 03)

Thời gian ôn và thi dự kiến: Thứ 7 – Chủ nhật ngày 15-16/09 (Thường xuyên tổ chức thi vào cuối tuần) Địa điểm: Tầng 3 Nhà D Trường ĐH Thương Mại Một số điều cần biết về chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo  thông […]