THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC: KẾ TOÁN THỰC HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG NGÀY 22/11/2016

Trung tâm bồi dưỡng và tư vấn Kế toán – Kiểm toán  thông báo về việc thay đổi lịch khai giảng các lớp học: KẾ TOÁN THỰC HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG ngày 22/11/2016 như sau: Lí do: Trung tâm có kế hoạch công tác đột xuất từ ngày 21/11/2016 đến […]


MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢI KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Ngày 31 tháng 03 năm 2016, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán- Kiểm toán phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch huyện Sông Mã tổ chức Khai giảng khóa tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý […]


KHÓA HỌC: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐT: 0437687686 – 0983251525 -0919489655 Email: trungtamketoankiemtoan@gmail.com   CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN KHÓA HỌC: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC: – Hướng […]


KHÓA HỌC: EXCEL KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐT: 0437687686 – 0983251525 -0919489655 Email: trungtamketoankiemtoan@gmail.com   CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN KHÓA HỌC: EXCEL KẾ TOÁN  I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC –     Hướng dẫn […]