Chuyên mục: Các khóa học

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG

            Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.
Nội dung, chương trình bài giảng khoá Bồi dưỡng kế toán trưởng như sau:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước: 16 giờ
+ Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 16 giờ
+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước: 08 giờ
+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 20 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ
Cộng Phần I: 68 giờ

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng: 24 giờ
+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc: 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 24 giờ
+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
16 giờ
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp: 12 giờ
+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
Cộng Phần II: 124 giờ
Tổng cộng: 192 giờ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
+ Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp: 20 giờ
+ Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế: 24 giờ
+ Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư: 12 giờ
+ Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính: 16 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ
Cộng Phần I: 104 giờ

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán: 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp: 16 giờ
+ Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù): 40 giờ
+ Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp: 36 giờ
+ Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp: 40 giờ
+ Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 28 giờ
+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
Cộng Phần II: 184 giờ
Tổng cộng: 288 giờ

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán liên tục khai giảng các lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán,

Tầng 1 nhà A Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

* Email: hiepvcu@gmail.com

* Hotline & Zalo: 0983251525

* Facebook:   www.facebook.com/chungchitinhocvanphongwww.facebook.com/ketoanthuongmai268

KHÓA HỌC: THỰC HÀNH GHI SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

ĐT: 0983251525 – 0919489655

Email: hiepvcu@gmail.com

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

KHÓA HỌC: THỰC HÀNH GHI SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. MỤC TIÊU:

– Trang bị cho học viên kỹ năng về ghi sổ theo phương pháp thủ công và trên phần mềm kế toán

– Thông qua dữ liệu thực tế của một số doanh nghiệp học viên thao tác thực hành ghi sổ và lên báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công và phần mềm kế toán.

– Sau khóa học học viên có thể làm kế toán viên, kế toán tổng hợp một cách thành thạo

II. ĐỐI TƯỢNG

– Sinh viên đã và đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

– Học viên đã học lớp kế toán tổng hợp.

– Nhân viên kế toán đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp.

– Cán bộ quản lý kinh doanh có hiểu biết nhất định về kế toán muốn nắm bắt số liệu kế toán và BCTC.

– Và các đối tượng khác có nhu cầu

III. NỘI DUNG

Chuyên đề 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hành kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết trên tài khoản kế toán

Chuyên đề 3: Thực hành ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công

 1. Trình tự ghi sổ theo 4 hình thức kế toán
 2. Phương pháp lập Báo cáo tài chính
 3. Thực hành ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và lập báo cáo tài chính

Số liệu: Bài tập giả định hoặc từ chứng từ của 1 đơn vị thực tế

Chuyên đề 4: Thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán (Phần mềm misa)

 1. Giới thiệu phần mềm Misa
 2. Hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu và các phân hệ
 3. Thực hành kế toán trên phần mềm

Số liệu: cập nhật từ chứng từ của đơn vị thực tế

Bài thu hoạch cuối khóa

IV. PHƯƠNG PHÁP

Học viên thực hành ghi chép trực tiếp trên sổ kế toán theo các hình thức:

– Nhật ký chung và thực hành kế toán trên phần mềm Misa, với số liệu của 1 đơn vị thực tế.

– Học viên thực hành lập báo cáo tài chính trên cơ sở số liệu từ các sổ kế toán trong kỳ.

V. KẾT QUẢ:

Học viên Tham dự 1 bài kiểm tra; nộp bài thu hoạch cuối khóa (bài tập lớn) đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính của Trường Đại học Thương Mại

IV. GIẢNG VIÊN:

PGS.TS Nguyễn Phú Giang                         ThS. Lưu Thị Duyên

PGS.TS Lê Thị Thanh Hải                           TS. Nguyễn Hồng Lam

CN. Nguyễn Hương Thủy (Kế toán trưởng công ty Q-Soft Việt Nam)

ThS. Nguyễn Thiện Phú (Giám đốc tài chính tập đoàn FLC)

Và các giảng viên khác trong khoa Kế toán Kiểm toán

Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0919489655

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; 0983251525

  * Website: trungtamketoan.tmu.edu.vn

  * Email: hiepvcu@gmail.com

Để đăng ký khóa học, vui lòng download mẫu đơn phía dưới

 

KHÓA HỌC: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

ĐT: 0983251525 – 0919489655

Email: hiepvcu@gmail.com

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

KHÓA HỌC: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

– Hướng dẫn cho học viên kỹ năng thực hành về kế toán trong các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

– Hướng dẫn cho học viên phương pháp kế toán các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại như kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán thanh toán giữa các ngân hang, kế toán nghiệp vụ tín dụng….

– Sau khoá học, học viên có thể làm kế toán trong các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

II. ĐỐI TƯỢNG:

– Sinh viên đã và đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

– Nhân viên kế toán đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp.

– Cán bộ quản lý doanh nghiệp có nhu cầu nắm bắt và quản lý thuế tại doanh nghiệp.

– Và các đối tượng khác có nhu cầu

III. NỘI DUNG:

– Những vấn đề cơ bản của kế toán ngân hàng thương mại

– Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

– Kế toán nghiệp vụ tín dụng

– Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại

– Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

– Kế toán thu nhập, chi phí, kết quả trong ngân hàng thương mại

– Bài tập lớn và Kiểm tra

IV. PHƯƠNG PHÁP

– Học viên nghe giảng, đọc tài liệu và bài giảng, sách tham khảo.

– Giáo viên giảng dạy sẽ hướng dẫn cụ thể thực hành các nghiệp vụ kế toán ngân hàng theo nội dung giảng dạy.

V. KẾT QUẢ HỌC TẬP:

Học viên Tham dự 1 bài kiểm tra; đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Kỹ năng thực hành kế toán ngân hàng của Trường Đại học Thương Mại

VI. GIẢNG VIÊN

PGS.TS Nguyễn Phú Giang             TS. Lại Thị Thu Thủy

Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0919489655

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; 0437687686 – 0983251525

  * Website: trungtamketoan.tmu.edu.vn

  * Email: hiepvcu@gmail.com

Để đăng ký khóa học, vui lòng download mẫu đơn phía dưới

KHÓA HỌC: EXCEL KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

ĐT: 0983251525 – 0919489655

Email: hiepvcu@gmail.com

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

KHÓA HỌC: EXCEL KẾ TOÁN

 I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

–     Hướng dẫn học viên các kiến thức cơ bản về phần mềm Microsoft excel để qua đó thực hiện được: các thao tác cơ bản với bảng tinh excel, sử dụng các hàm cơ bản, sử dụng các công cụ phân tích trong excel và thực hành kế toán trên excel

–     Qua khóa học học viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm excel và vận dụng vào các công việc kế toán.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

–   Sinh viên đã và đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

 • Nhân viên đang làm kế toán tại các doanh nghiệp
 • Các đối tượng khác có nhu cầu học để nâng cao trình độ excel

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về Excel

 1. Giới thiệu chung về phần mềm Excel
 2. Công thức và hàm
 3. Ứng dụng tích hợp
 4. Đồ thị

Chuyên đề 2: Lập sổ sách và BCTC bằng Excel

 1. Mô tả bài tập
 2. Thiết kế sổ kế toán
 3. Hướng dẫn lên sổ và BCTC

Bài tập lớn và Kiểm tra

IV. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

– Học viên nghe giảng, đọc tài liệu và thực hành trực tiếp trên máy tính

– Thực hành các hàm cơ bản trên các ví dụ của giảng viên và thực hành lên sổ và báo cáo tài chính của một doanh nghiệp cụ thể trên phần mềm Excel

V. KẾT QUẢ HỌC TẬP:

Học viên Tham dự 1 bài kiểm tra; hoàn thành bài tập lớn đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Excel Kế toán của Trường Đại học Thương Mại

VI. GIẢNG VIÊN

ThS. Phạm Việt Hà (Kế toán trưởng công ty TNHH Thương mại Đại Dương)

ThS. Đào Ngọc Hà                                                           ThS. Bùi Quang Trọng

Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0919489655

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; 0983251525

  * Website: trungtamketoan.vcu.edu.vn

  * Email: hiepvcu@gmail.com

Để đăng ký khóa học, vui lòng download mẫu đơn phía dưới

KHÓA HỌC: THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

ĐT: 0983251525 – 0919489655

Email: hiepvcu@gmail.com

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

KHÓA HỌC: THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

– Hướng dẫn cho học viên nắm được các quy định hiện hành về kê khai, quyết toán thuế giữa doanh nghiệp với cơ quan

– Rèn luyện cho học viên kỹ năng thực hành kê khai và quyết toán thuế từ các số liệu thực tế của doanh nghiệp cụ thể, học viên sẽ lập được các báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, …

– Sau khoá học, học viên có thể làm kế toán thuế cho các doanh nghiệp, đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp, kế toán thuế một cách thành thạo.

II. ĐỐI TƯỢNG:

– Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng.

– Học viên đã học lớp kế toán sổ, kế toán tổng hợp.

– Nhân viên kế toán đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp.

– Cán bộ quản lý doanh nghiệp có nhu cầu nắm bắt và quản lý thuế tại doanh nghiệp.

– Và các đối tượng khác có nhu cầu

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Chuyên đề 1: Kỹ năng thực hành kế toán thuế Giá trị gia tăng

 1. Các quy định hiện hành về thuế GTGT
 2. Phương pháp kế toán thuế GTGT
 3. Kê khai, quyết toán thuế GTGT

Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hành kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Các quy định hiện hành về thuế TNDN
 2. Phương pháp kế toán thuế TNDN
 3. Kê khai, quyết toán thuế TNDN

Chuyên đề 3: Kỹ năng thực hành kế toán các loại thuế khác

 1. Thuế môn bài
 2. Thuế Thu nhập các nhân
 3. Thuế xuất nhập khẩu

Bài tập lớn và Kiểm tra cuối khóa

IV. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Giáo viên giảng dạy hướng dẫn việc kê khai, quyết toán, lập và nộp báo cáo thuế.

– Học viên thực hành kê khai trực tiếp trên các báo cáo thuế với số liệu của một doanh nghiệp thực tế

V. KẾT QUẢ:

Học viên Tham dự 1 bài kiểm tra; đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Kỹ năng thực hành kế toán thuế của Trường Đại học Thương Mại

VI. GIẢNG VIÊN :

PGS.TS Lê Thị Thanh Hải                           PGS.TS Đoàn Vân Anh

TS. Hà Thị Thúy Vân                                   TS. Nguyễn Thanh Phương

CN Nguyễn Thị Hương Thủy (Kế toán trưởng công ty Q-Soft Việt Nam)

Và các giảng viên khác trong khoa Kế toán Kiểm toán

VII. HỌC PHÍ: 1.000.000 (đã bao gồm cả tài liệu học tập)

Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0919489655

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; 0983251525

  * Website: trungtamketoan.vcu.edu.vn

  * Email: hiepvcu@gmail.com

Để đăng ký khóa học, vui lòng download mẫu đơn phía dưới

KHÓA HỌC: KẾ TOÁN VIÊN TỔNG HỢP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

ĐT: 0983251525 – 0919489655
Email: hiepvcu@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN
KHÓA HỌC: KẾ TOÁN VIÊN TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:
Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Tốt nghiệp khoá học, học viên có thể làm kế toán ở các Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, Doanh nghiệp xây lắp, Doanh nghiệp thương mại – xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
– Học sinh đã tốt nghiệp Phổ thông trung học, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.
– Nhân viên kế toán của các doanh nghiệp, cán bộ thuế và các ngành khác, có nhu cầu nắm bắt kế toán và những thay đổi của chế độ kế toán mới.
– Các đối tượng khác có nhu cầu hiểu biết về kế toán.
III. NỘI DUNG KHÓA HỌC:
– Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp
– Kế toán tài sản bằng tiền
– Kế toán hàng tồn kho
– Kế toán tài sản cố định
– Kế toán chi phí sản xuất và giá thành SP
– Kế toán bán hàng
– Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
– Kế toán công nợ
– Kế toán vốn chủ sở hữu
– Báo cáo tài chính.
– Báo cáo thu hoạch cuối khóa và Kiểm tra
IV. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP:
Học viên nghe giảng, làm bài tập thực hành, kiểm tra trên lớp, đọc tài liệu và bài giảng, sách tham khảo.
V. KẾT QUẢ HỌC TẬP:
Học viên Tham dự 1 bài kiểm tra; hoàn thành báo cáo thu hoạch (bài tập lớn) đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Kế toán viên tổng hợp của Trường Đại học Thương Mại
VI. GIẢNG VIÊN:
PGS.TS Nguyễn Phú Giang ThS. Đào Ngọc Hà
ThS. Nguyễn Minh Giang TS. Lại Thị Thu Thủy
Và các giảng viên khác trong khoa Kế toán Kiểm toán
Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0919489655

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; ĐT: 0983251525

  * Website: trungtamketoan.tmu.edu.vn

  * Email: hiepvcu@gmail.com

Để đăng ký khóa học, vui lòng download mẫu đơn phía dưới

KHÓA HỌC: KẾ TOÁN THỰC HÀNH

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

          TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

ĐT: 0983251525 – 0919489655

Email: hiepvcu@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

KHÓA HỌC: KẾ TOÁN THỰC HÀNH

 1. Mục tiêu của khoá học:

Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Sau khi hoàn thành khoá học kế toán thực hành, học viên có thể nắm vững lý thuyết và có khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ Kế toán tại doanh nghiệp.

 1. Đối tượng tham gia khoá học:

–  Học viên là kế toán viên cần ôn lại nghiệp vụ kiến thức để phục vụ công tác thực tế tại doanh nghiệp

– Học viên là sinh viên vừa ra trường cần học kế toán thực hành trong thời gian ngắn để tiếp cận kinh nghiệm thực tế, các nghiệp vụ phát sinh thực tế tại doanh nghiệp.

– Học viên  là sinh viên có nhu cầu học kế toán để có thể làm kế toán cho doanh nghiệp hoặc làm dịch vụ kế toán

– Học viên là các chủ doanh nghiệp cần tìm hiểu về công tác kế toán

– Và các đối tượng khác có nhu cầu

III. Nội dung khoá học:

Phần 1: HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THEO QUI ĐỊNH CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH

 1. Hướng dẫn nguyên tắc lập chứng từ kế toán (viết hoá đơn tài chính, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho…).
 2. Cách viết hóa đơn tài chính, cách phân loại chứng từ, cách kẹp chứng từ.
 3. Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán.
 4. Hướng dẫn kế toán các nghiệp vụ cụ thể:

– Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

– Kế toán về mua sắm CCDC, TSCĐ, phương pháp tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

– Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến mua, bán, hàng hoá, dịch vụ

– Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN…)

– Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả

– Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm

– Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Phần 2: THỰC HÀNH  “GHI SỔ TAY KẾ TOÁN” VÀ LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM EXCEL VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA/PERFEC

 1. Thực hành ghi sổ tay theo mẫu sổ hướng dẫn của TT200/2015
 2. Thực hành trên phần mềmkế toán Excel, Misa/Fast(tất cả các phân hệ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, bán hàng, mua hàng, kho, thuế, tính giá thành, phân hệ kế toán tổng hợp,..). Hướng dẫn cách làm các bảng Khấu hao Tài sản cố định, Phân bổ công cụ dụng cụ; bảng Cân đối số phát sinh.

Phần 3: THỰC HÀNH LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN NĂM VÀ NỘP BÁO CÁO QUA MẠNG:

Hướng dẫn làm từng bước:

 1. Bảng cân đối số phát sinh; cách kiểm tra sai sót, tính cân đối các tài khoản (từ loại 1 đến loại 9)
 2. Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán
 3. Hướng dẫn cách lập bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp)
 5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính; đồng thời hướng dẫn cách đọc và phân tích báo cáo tài chính

Trong quá trình học sẽ hướng dẫn các lỗi thường xảy ra khi làm, cách đối chiếu số liệu, cách chỉnh sửa mà kế toán thường làm.

Phần 4: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ

 1. Hướng dẫn các thông tư nghị định, văn bản thuếmới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế ban hành.
 2. Tiếp theo hướng dẫn các bạn thực hành kê khai thuế, làm báo cáo thuế ( thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN tạm tính, thuế TNCN, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất nhập khẩu, lệ phí,..)dựa trên hóa đơn tài chính, chứng từ thực tế.
 3. Cách chỉnh sửa khi viết hóa đơn sai, cách xử lý khi quên kê khai hóa đầu ra, kê khai sót hóa đơn đầu vào, quên nộp tờ khai thuế
 4. Hướng dẫn kê khai thuế sẽ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng thao tác trên máy tinh thông qua phần mềm HTKK của Tổng Cục Thuế(bản mới nhất).
 5. Học cách đăng ký Mã số thuế Thu nhập cá nhâncho các thành viên trong công ty thông qua phần mềm đăng ký Mã số thuế TNCN; Hướng dẫn cách làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh, cách lập File Excel tính lương và tính thuế TNCN.

6. Quan trọng hiện nay đang áp dụng phổ biến hình thức kê khai thuế qua mạng: Giảng viên sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký hình thức kê khai thuế qua mạng, nộp tờ khai báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm và cách kiểm tra xem mình đã nộp đầy đủ chưa hay nộp thiếu.

 1. Hướng dẫn cách sử dụng Tokenđể ký lên các báo cáo thuế, hướng dẫn các bạn cách in tờ khai thuế ra File pdf, hướng dẫn xử lý các trường hợp bị lỗi khi nộp tờ khai bị lỗi.

Phần 5: HƯỚNG DẪN CÁC “KỸ NĂNG THỰC TẾ CẦN THIẾT” CHO MỘT KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 

– Hướng dẫn cách giao dịch với các cơ quan liên quan như: Cơ Quan thuế, Lao động, Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, Phòng thống kê,..

– Kỹ năng xác định doanh thu, chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

– Tối ưu số thuế phải nộp trong khuôn khổ của pháp luật

– Kỹ năng lưu giữ chứng từ, sổ sách đảm bảo tiện lợi khi quyết toán thuế.

– Kỹ năng giải quyết một số vấn đề tồn đọng liên quan đến chứng từ, sổ sách.( kinh nghiệm thực tế).

IV. Kết quả học tập:

Học viên Tham dự 1 bài kiểm tra; hoàn thành báo cáo thu hoạch (bài tập lớn) đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Kế toán thực hành của Trường Đại học Thương Mại

V. Giảng viên: Là các Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ có kinh nghiệm của Trường Đại học Thương Mại và các nhà làm chính sách của Bộ Tài chính, các Hiệp hội nghề nghiệp, Các kế toán trưởng tại các doanh nghiệp có uy tín.

Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0919489655

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; 0983251525

  * Website: trungtamketoan.tmu.edu.vn

  * Email: hiepvcu@gmail.com

Để đăng ký khóa học, vui lòng download mẫu đơn phía dưới