THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC: KẾ TOÁN THỰC HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG NGÀY 22/11/2016

Trung tâm bồi dưỡng và tư vấn Kế toán – Kiểm toán  thông báo về việc thay đổi lịch khai giảng các lớp học: KẾ TOÁN THỰC HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG ngày 22/11/2016 như sau: Lí do: Trung tâm có kế hoạch công tác đột xuất từ ngày 21/11/2016 đến […]


TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CHÚC MỪNG TÂN TRƯỞNG VÀ PHÓ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Ngày 01 tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Thương Mại trao quyết định trưởng phó các đơn vị trực thuộc trường trong đó có PGS.TS. Nguyễn Phú Giang nguyên là Phó trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán được bổ nhiệm Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán. TS. […]