KHÓA HỌC: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐT: 0437687686 – 0983251525 -0919489655 Email: trungtamketoankiemtoan@gmail.com   CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN KHÓA HỌC: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC: – Hướng […]


KHÓA HỌC: EXCEL KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐT: 0437687686 – 0983251525 -0919489655 Email: trungtamketoankiemtoan@gmail.com   CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN KHÓA HỌC: EXCEL KẾ TOÁN  I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC –     Hướng dẫn […]


THÔNG BÁO MỞ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán thông báo mở lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp và lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp tại trường Đại học Thương Mại như sau: 1. Tên chứng chỉ: Bồi dưỡng Kế toán […]